Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 415

РЕШЕНИЕ № 415
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Наредба № 34/ 06.12.99 г. на МТС за таксиметров превоз на пътници, общинският съвет реши:

1. Закрива таксиметровата стоянка на бул. „Цар Освободител” пред Кооперативния пазар, приета с 3 бр. паркоместа;
1.1 Закрива 2 бр. паркоместа на „Общински пазари” ЕООД на бул. „Цар Освободител”.
2. Същата да се заличи от Приложение № 1 към Решение № 993/26.05.2006 г. на утвърдените такси – стоянки.