Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 416

РЕШЕНИЕ № 416
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал1, т.6 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пътищата, Общинският съвет реши:

І. Изменя Решение № 373, прието с Протокол 19/20.11.2008год. за възстановяване границите на урбанизираната територия на гр. Русе, през която преминават главни пътища от Републиканската пътна мрежа, както следва:
1. Път І-2 Русе – Разград от км 1+583 до км 12+250
2. Път І-5 Русе – В. Търново от км 0+000 до км 6+630
3. Път ІІ-21 Русе – Силистра от км 0+000 до км 1+565
4. Път ІІІ- 501 Русе – Иваново от км 0+000 до км 3+700
5. Път ІІ – 23 Русе – Кубрат от км 0+000 до км 0+030
ІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише нови споразумителни ппотоколи с Национална агенция „Пътна инфраструктура”, съгласно настоящото решение и постави необходимата вертикална сигнализация /пътни знаци Д11 и Д 12/ на определените в т.І места.