Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 417

РЕШЕНИЕ № 417
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Задължава кмета на община Русе на база на финансови разчети да внесе предложение за въвеждане на такса при депониране на отпадъци на Регионално депо – Русе средствата, от която такса да се използват, съгласно разпоредбите на чл.15, ал.2 от Наредба № 8 от 2004 г. за „закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото за период не по-късно от 30 години”.
2. Задължава кмета на община Русе при условия на максимална публичност да извърши проучване за възможностите чрез способите на публично-частно партньорство, да се изработи цялостна концепция за дейностите по управление на отпадъците, включително изграждане на необходимите съоръжения за сепариране и обработка, гарантиращи трайно намаляване на депонираните отпадъци. За резултатите от него да бъде внесен доклад за заседанието през месец февруари.