Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 418 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2013 г., както следва:
– 24.01.2013 г.
– 21.02.2013 г.
– 21.03.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)