Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 419 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за недобросъвестно получено обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО, което държавата има спрямо Стела Петрова Кирилова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)