Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 419

РЕШЕНИЕ № 419
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА общинският съвет реши:

1. Приема на Наредба за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите регистрирани по ЗЮЛНЦ.