Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 420 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 23 и с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства пред Министерството на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за извършаване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на „Доходно здание“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)