Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 421 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57, ал.2 от ПОДОСВОА,   Общински съвет-Русе реши:

  1. Изменя Решение № 374 прието с Протокол № 16 от 14.12.2020 г., като вместо „18.03.2021 г.“ да се чете „25.03.2021 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)