Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 422 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, т. 1 и чл. 13, ал.6 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2020 г., съгласно Приложение 1
  2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2021 г., съгласно Приложение 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)