Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 422 Прието с Протокол № 20/24.01.2013г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:
 
Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.02.2013 г., както следва:
 
Населено място
 /кметство/
Брой жители по постоянен адрес към  15.12. 2012 г.
Индивидуална основна месечна заплата
от 01.02.2013 г.
Кметство гр.Мартен
3781
898
Кметство с.Николово
2810
898
Кметство с.Тетово
2189
834
Кметство с.Червена вода
1288
834
Кметство с.Семерджиево
1331
834
Кметство с.Бъзън
1325
834
Кметство с.Басарбово
1240
834
Кметство с.Сандрово
1234
834
Кметство с.Ново село
1180
834
Кметство с.Хотанца
804
834
Кметство с.Просена
604
834
Кметство с.Ястребово
456
770
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)