Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 423

РЕШЕНИЕ № 423
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 чл. 29, ал.2 от Наредба 17 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Удостоява Борис Панов с наградата “Почетен гражданин на град Русе” за неговия изключителен принос като общественик и за заслугите му към дейността на Адвокатска колегия – Русе.