Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 424

РЕШЕНИЕ № 424
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Освобождава като контрольори на „Градски транспорт” ЕООД Валерий Стоянов и Добромир Добрев.
2. Избира за представител на Община Русе в ЕГГЕД, както следва:
2.1. За представители в общото събрание общинските съветници Пламен Рашев и Татяна Кънева.
2.2. За членове на Съвета на директорите: д-р инж. Митко Маринов и Община Русе като юридическо лице.