Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 425

РЕШЕНИЕ № 425
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през първотото тримесечие на 2009 г., както следва:
– 29.01.2009 г.
– 19.02.2009 г.
– 19.03.2009 г.
– 31.03.2009 г.