Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 427

РЕШЕНИЕ № 427
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и изискванията в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 „ЗА ПО–ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА” по ОП „ Развитие на човешките ресурси” , Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да бъде институционален партньор при реализацията на проект „Успешна кариера – повишаване на възможностите за заетост и професионална реализация на младежи, напускащи специализираните институции”, подготвен за кандидатстване по ОП „ Развитие на човешките ресурси”от Гражданско сдружение „Право на избор” –София.
2. Като институционален партньор, община Русе се ангажира с предоставянето на разрешение за провеждане на индивидуалните оценки и последващо консултиране на територията на ДЛЛРГ „Райна Гатева” и „Св. Д. Басарбовски”, гр. Русе, в обхвата на проекта.