Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 428

РЕШЕНИЕ № 428
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и изискванията в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 „ЗА ПО–ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА” по ОП „ Развитие на човешките ресурси” , Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да бъде институционален партньор при реализацията на проект „Бъдеще за всички – кампания за реинтеграция и социално включване на младежи от специализираните институции”, подготвен за кандидатстване по ОП „ Развитие на човешките ресурси”от „Българско сдружение за личностна алтернатива” – София.
2. Предоставя помещение от 18,5 кв.м – дневна в сектор „Деца със СОП”, на втори етаж в сградата на ДЛЛРГ „Св.Д.Басарбовски” на ул. Доростол № 108, гр. Русе, за целите на проекта и няма да променя предназначението му за период не по-малък от 5 години.