Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 43 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 43
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичните вземания за неправомерно изплатени обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.53 от КСО на Тодорка Радославова Димитрова, Анета Станиславова Георгиева, Ралица Янева Маринова, Силвия Сашева Русева, Звезделина Димитрова Стоянова, Галя Димитрова Георгиева, Иванка Венелинова Моцева, Ралица Георгиева Йорданова, Светлана Пенчева Игнатова, Ирина Атанасова Владиславова, Марияна Манолова Андреева, Анелия Илиева Димитрова и Албена Стефанова Стоянова.
2. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на публичните вземания за неправомерно изплатени обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.53 от КСО на Бисерка Ангелова Георгиева, Светлана Миткова Спиридонова, Юлия Генова Панайотова, Малина Стефанова Николаева, Ренета Русинова Калчева, Росица Неделчева Рачева – Петрова, Димитринка Николаева Иванова, Виктория Георгиева Георгиева, Бранимира Георгиева Иванова, Кремена Иванова Цветанова и Невин Халилова Джеферова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)