Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 43 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя основно трудово възнаграждение на  Кмета на Община Русе в размер на 2500 лв., считано от 01.02.2020 г.

2. Определя допълнително месечно възнаграждение на  Кмета на Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия – 1 на сто за всяка прослужена година.

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т.2  да се правят удръжки, съгласно действащото българско законодателство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)