Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 43

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 43
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости държавно вземане на  Стоянка Пенчева Стоянова от гр.Русе, ул.Драган Цанков 18.