Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 430 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1; чл.5, ал. 2 от Наредба №7; чл.31, ал.1, т.1.2 и ал.3; чл. 45 от Наредба № 12 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.38, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши: 

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
1. Позиция № 47, намираща се в гр. Русе, бул.“България“ в участъка срещу Пожарната с размери 12,00/4,00м.
2. Позиция № 59, намираща се в гр. Русе, Вдясно на входа на ГКПП с размери 4,00/3,00м.
3. Позиция № 133, намираща се в гр. Русе, ул.“Мидия Енос“ пред бл.“Машпроект“ с размери 4,00/3,00м.
4. Позиция № 136, намираща се в гр. Русе, Гаров площад,в затревената площ, срещу бл. „Русия“ с размери 4,00/3,00м.
5. Позиция № 153, намираща се в гр. Русе, Кръгово движение, затревен участък срещу бул.“Скобелев“ с размери 4,00/3,00м.
6. Позиция № 183, намираща се в гр. Руссе, бул.“Ген. Скобелев“, до спирката срещу СБА с размери 4,00/3,00 м..
Началната месечна наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе е 15,44 лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.І, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)