Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 430

РЕШЕНИЕ № 430
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.46 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира за член на Постоянните комисии по Законност, обществен ред и сигурност и Младежта и спорта Анатоли Станев.
2. Избира за зам.-председател на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност Анатоли Станев.