Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 431 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Магдалена Руменова Иванова като член на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража, като на нейно място избира Дияна Росенова Дончева – инспектор в сектор „Пробация“ при РС “ИН“ – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)