Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 432 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общинският съвет реши:
1. Не приема направеното предложение чрез Подписка вх. № 730/18.09.2015 г. от местна гражданска инициатива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)