Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 433 Прието с Протокол № 18/31.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закон за общинския дълг, Общинският съвет реши:

Одобрява Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)