Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 434 Прието с Протокол № 18/31.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общинският съвет реши:
1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2016 г., съгласно Приложение 1.
2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2017 г., съгласно Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение 1

OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2016 г.

Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2016 г. бе в изпълнение приоритетите на стратегията за развитие на туризма на Община Русе до 2020 г. и превръщането на град Русе в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, както и утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в национален и международен аспект. Рекламата на туристическия потенциал на общината заемаше най-голяма част от програмата. Проведоха се дванадесето туристическо изложение “Уикенд туризъм” , фестивалът на туристическата анимация и Русенският карнавал. Осъществени бяха участия в туристически борси, бе проведена медийна рекламна кампания в регионални телевизии, както и в специализирани и бизнес издания.
Програмата за развитието на туризма за 2016 г. на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе с решение № 1283, прието с Протокол № 46/12.02.2016 г., е с обща сума за разходване през 2016 г. 149064 лв. От тях бяха планирани разходи в размер на 147 560 лв. Реално разходените средства в изпълнение на дейностите са 110 797. Постъпленията от туристическия данък до 31.12.2016 г. възлизат на 105 398 лв. В сравнение с предходната година има повишение на прихода с 10,65%.
Раздел I. Взаимодействие с туристически сдружения и представители на туристическия бранш
1. Участие на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на администрацията, бизнеса, туристическия бранш и други, свързани с тях организации – за популяризитане и представяне на възможностите за туризъм в Oбщина Русе.
• Община Русе спечели приза в категорията „Община на 2016 г. за културно-исторически туризъм“ в органзирания за първа година от Министерство на туризма конкурс „Годишни награди за туризъм “. Участието бе в две от конкурсните категории – „Община на 2016 г. за културно-исторически туризъм“ и „Туристическа дестинация на 2016“.

• Втора национална конференция по културен и религиозен туризъм „България с водеща роля в световното антично наследство“- 29.03-30.03.2016 година – град София. Бяха представени възможностите за поклоннически и религиозен туризъм на територията на Община Русе и региона пред представители на туристическия бранш.
• Девето международно изложение – Черноморски туристически форум – 13.10 -15.10.2016 г. гр. Варна. Форумът се организара от Варненска туристическа камара.
• Пред туроператори бяха презентирани възможностите на Русе и региона, като целогодишна туристическа дестинация за културен, събитиен и познавателен туризъм. Община Русе бе отличена за „Изключителен принос за развитие на България като целогодишна туристическа дестинация.
• Второ заседание на постояна комисия по НСОРБ по икономическа политика, енергетика и туризъм гр. Банско– 24 – 25.11.2016 г.
• Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм – гр. София – 29 -30.11.2016 г.

Звено „Туризъм“ съдейства за популяризиране на други събития, реализирани с подкрепата Община Русе като Мартенски музикални дни, Арт салон „Любов и вино“, Пролетен арт салон, Ретро парад, Брейк денс фестивал, Фестивал на пясъчните фигури, Дни на Канети, Национална Джаз среща, Фестивал на ледените фигури, Световна купа по спортни танци, Европейско първенство по борба и др.
2. Създаване на нов туристически продукт за винен туризъм – Бяха осъществени контакти с винопроизводителите от русенски регион – Винарска къща – Левента, Винпром Русе, Седем поколения, винарска изба Нисово. Бе проявен висок интерес от тяхна страна за включването на винените къщи в събитията от Арт салон „Любов и вино“. Продуктите бяха презентирани чрез театрални представления и спектакли с участието на любими български артисти като Бойка Велкова, Николай Урумов, Галина Миланова, балет „Арабеск“ , Хилда Казасян и др.
В рамките на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ – Местните винени продукти бяха представени както на изложбени щандове, така и на специално изграден кухненски модул, където редом с типична дунавска кухня бяха презентирани и специфични вина.

Планиран разход 5 000лв ., изразходвани средства 00,00лв – остатък 5 000 лв.

Общо за раздел раздел I
Планиран разход 13 000 лв., изразходвани средства 1 713,34лв остатък 11 286,66 лв
раздел II Реклама на туристическия продукт и участие на туристически борси и изложения.
Планирана обща сума по раздел II – 35 000 лв.
1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 11-13.02.2016 г.
Община Русе участва, съвместно с Регионален исторически музей – Русе, с работно място на националния щанд на Министерството на туризма. Профилът на изложителите от страната и чужбина включваше: 350 компании (в това число 20 чужди национални бордове) туроператорски фирми и агенции; хотели и хотелски вериги, ресторанти; балнеолечебни курорти и спа центрове; транспортни агенции; общини и туристически центрове;

Национални туристически организации и асоциации; специализирани организации и школи за детски туризъм; културен, винен, голф туризъм; софтуерни компании; фирми за хотелско оборудване и други свързани с туристическия бизнес. Бяха осъществени контакти с около 45 представители на туристическия бранш и бяха раздадени 1 200 бр. рекламни материали.
Планиран разход 3 000 лв, изразходвани средства 358,90. остатък 2 641,10 лв.

2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 14-17 април 2016 г.

В периода от 14 април до 17 април 2016 г. в град Велико Търново се проведе тринадесетото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“. Изложението е едно от най-големите и значими в страната. Организира се от „Царевград Търнов“ ЕООД с официалната подкрепа на Министерство на туризма.
Община Русе участва с щанд на площ от 8 кв.м., построен и аранжиран със собствено експозиционно оборудване. Местоположението беше отлично подбрано и видимостта на посетителите към него бе много добра. Щандът бе разположен в непосредствена близост до информационния щанд на Министерство на туризма и Столична община.
На форума Община Русе презентира активно международното туристическо изложение „Уикенд туризъм“, Русенски карнавал, както и рекламни материали по проект за устойчивост „Реки на времето“ . Представителите на Община Русе осъществиха 60 бр. контакти с представители на туристическия бранш, занаятчии и общински администрации и бяха раздадени 1 600 бр. рекламни материали. Участието бе и в изпълнение на устойчивост по проект „Реки на времето“.
Планиран разход 3 000 лв, изразходвани средства 2 171,00 лв. остатък 829 лв.

3. Международна туристическа борса – ТТR „Букурещ” 25-28 февруари 2016 г. планирани 3 000 лв. Международна туристическа борса THE TOURISM FAIR OF ROMANIA Букурещ, Румъния 25-28 февруари 2016 г.
Община Русе участва в изложението с работно място на информационния щанд на министерството на туризма на Република България, организиран от Министерство на туризма. Бяха раздадени 1 300 бр. рекламни материали,.осъществени бяха 40 бр. контакти. Участието е и в изпълнение на устойчивост по проект „Реки на времето“.
Планиран разход 3 000 лв, изразходвани средства 1 534,65 лв,остатък 1 465,35лв.

4. Международна туристическа борса – UTAZAS Будапеща, Унгария ” 03-06 март 2016 г.
Община Русе участва в изложението с работно място на информационния щанд на България, организиран от Министерство на туризма. Бяха раздадени над 1000 бр. рекламни материали, осъществени 47 бр. контакти с туроператори и преставители на туристическия бранш. Бяха проведени разговори с преставители ни унгарски културни институции, които откликнаха на поканата за участие в туристическо изложение „Уикенд туризъм“. Информационният щанд на Министерство на туризма бе брандиран с емблематичната сграда на Доходно здание.
Планиран разход 3 500 лв, изразходвани средства 2 842,02 лв,остатък 657,98лв.

5. Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 09-13 март 2016 г.
Община Русе участва с работно място на националния щанд, организиран от Министерството на туризма. По време на изложението представители на Община Русе осъществиха 52 бр. контакти с представители на туристическия бизнес,бяха раздадени 1 400 бр. рекламни материали, презентираха се възможностите за туризъм и се взе участие в събития от съпътстващата програма на ITB Berlin – официална пресконференция на България, Дунавски салон и B2B срещи, организирани от Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия.
На работния деск на Община Русе бяха представени материалите, издавани по Програмата за развитие на туризма. Рекламно-информационни материали за Русе бяха предоставени на търговското аташе на България във Франкфурт на Майн. След приключването на изложението останалите материали се предоставиха за ползване с представителна цел на Посолството на Република България в Германия.
По време на изложението на работния деск на Община Русе бе излъчван имиджовия видеоклип „Русе – град на свободния дух“.
Планиран разход 6 500 лв, изразходвани средства 4 245,11 лв,остатък 2 254,89лв.

6. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании и мероприятия както следва:
– Участие на Община Русе във външна експозиционна реклама на оградата на посолството на България в град Париж,Франция – повече от половин година тези рекламни – пана все още представят града ни Париж, Франция. Посолството се намира в близост до едно от най-посещаваните места във френската столица – Айфеловата кула.

– Във вестник „Движение“ издаван в тираж 2 х 50 000 бр. през месец април и през месец май разпространява се и в столичното метро.
-В пътеводител Hidden Gems in Bulgaria – 50 secret places to discover in Bulgaria на английски език- участие с публикация за възможностите за туризъм в Русе в частност Басарбовски манастир и региона. Пътеводителят се издава от електронния туристически портал Peika.bg. Разпространява се в търговската мрежа и обхваща широка специализирана публика.
– В пътен атлас „Домино лукс“ тираж 10 000 бр. участие със самостоятелна пълноцветна страница. Разпространение в книжарници, бензиностанции и хипермаркети.
– В туристически пътеводител „Домино“ на англ.език със самостоятелна цветна страница. Разпространение в книжарници, бензиностанции и хипермаркети.
Планиран разход 8 000 лв, изразходвани средства 3 576,00 лв,остатък 4 424,00 лв.

7.Систематизиране, въвеждане и поддържане на информацията в туристически сайт и терминал „Инфотур” – Въвеждане и поддържане на база данни – планирани 0 лв.
Експертите от звено туризъм регулярно въввеждат и оновяват информацията за нови обекти и културни събития на интерет страницата на туристически информационен център. Разработваме приложение за мобилни устройства на туристическия портал, съвместимо за всички операционни системи. Регистрирахме профилът на туристически информационен център в туристическия портал Trip Advisor, поддържаме фейсбук страница и потребителски профил в социалната мережа и обновявме информацията за събития от културния календар и новите атракции в града.
8. Финансово съдействие за двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse for guests.,издавано от ИК Парнас.
Чрез изданието Община Русе получава популяризиране на събитията от културния си календар, популяризира туристическия информационен център 4 издания в тираж 4000 бр. За 2016 г. бяха издадени 5 пътеводителя, като участието в първия брой за годината бе в изпълнение на договор и съгласно одобрен график на издаване от 2015 г. Пътеводителят се разпространява в туристически информационен център, хотели, заведения за хранене и развлечения и други публични места.– планирани 8000 лв остатък 0 лв.
Общо за раздел II
Планиран разход 35 000 лв., изразходвани средства 22 727,68 лв, остатък 12 272,32 лв

раздел III Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение:
1. Дванадесето издание на изложението „УИКЕНД ТУРИЗЪМ”12 -14 май
2. Девети фестивал на туристическата анимация: 12 -14 май
Дванадесетото издание на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ – Русе и деветото издание на Фестивала на туристическите анимации се проведоха в периода 12 -14 май. Събитията се организират от Община Русе със съдействието на Министерството на туризма, общинска фондация „Русе-град на свободния дух“. Официалното откриване бе излъчено пряко по БНТ.
Събитията в трите дни се развиха в следните направления:
Туристическо изложение; Дискусионна програма; Презентиране на нов туристически продукт „Винен туризъм“ и кухня; Фестивална програма – туристически анимации в градска среда на открито;
В събитията взеха участие организации-изложители, занаятчии и организации представящи атрактивни анимации. Общият брой регистрирани организации бе 131, в това число и представители от Унгария и Румъния. На изложението бяха изградени 69 щанда. Във фестивалната програма бяха представени 35 занаята. На изложението и фестивалът бяха регистриран над 300 участници.
Профилът на изложителите включва: местни администрации, хотелиери и ресторантьори, туроператори, разработващи туристически продукти, туристически агенти, регионални проекти, НПО, професионални браншови организации, образователни институции, туристически дружества, културни институти, винопроизводители, медии, издатели и други.
Министерство на туризма подкрепи туристическото изложение и фестивалът на туристическите анимации. Бе изграден специален щанд, на който експерти от министертсвото представиха националната визия за развитие на туризма. По време на дискусионния форум организиран в рамките на туристическото изложение, представители на Министерство на туризма лично презентираха промените в Закона за туризма и бяха на разположение на туристическия бранш за съдействие, обсъждане и коментиране на проблеми, идеи и очаквания за предстоящия активен сезон. Министерство на туризма активно подкрепи презентирането на нови продукти и атракции като форма на дейности преодоляващи териториалната и сезонна диспропорция.
По време на изложението представители на туристически региони и организации презентираха дестинации и продукти пред заинтересована публика.
В рамките на изложението бе представен филм, посветен на Русе създаден от БНТ2 Русе. Отново в рамките на изложението бяха излъчени филми от туристическата поредица „Пътувай с БНТ2“.
През 2016 г. Русе беше европейски град на спорта. В тази връзка програмата на фестивала тази година изобилстваше със спортни атракции. Бе издигнатаа стена за катерене, бе организирана шах площадка пред паметника на Свободата с възможности за желаещите да играят на открито. Демонстрациипо по акробатика бяха организирани съвместно с русенските спортни клубове.
Като вид анимация бяха организирани арт ателиета за от възрастни и деца, които се учеха да работят с различни приложни техники.

На изложението и фестивала бе представен нов туристически продукт „Винен туризъм и кухня“ в партньорство с местни винопроизводители и Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе. На специално изграден модул представители на винарски изби, винопроизводители, ресторантьори и с активното участие на ученици от ПГТ „Иван П.Павлов“ бяха демонстрирани типични ястия за дунавския регион и съчетанието им със специфични за региона вина.
Като част от фестивалната програма бяха изградени изложбени пространства и сцени на открито. Презентираха се продукти на художествените занаяти и изкуства, бяха представени туристически анимации, демонстрации и туристически атракции в градска среда. По време на изложението се проведе и второто издание на парада за ретро автомобили.
Планиран разход от Програма за развитие на туризма -25 000 лв. Изразходвани средства 18 392,62 лв. Остатък 6 607,38 лв
Директно финансиране за дейности на Министерството на Туризма -19 944 лв

1. Русенски карнавал 2016 г.
Организатор на Русенския карнавал 2016 бе Община Русе с подкрепата на културните институти в града. Събитието се проведе на 18.06.2016 г. Състоя се в централната градска част. Представянето на участниците се състоя с карнавално шествие в 3 лъча и на 4 тематични сцени за изяви.

В събитието взеха участие художници, артисти, читалища, фолклорни състави, училища, танцови и певчески формации, както и граждани и гости на града, занаятчии. Специални гости на Русенски карнавал 2016 бяха дует „Ритон“, Печенката, на Християна Лоизу, Калин Вельов, бразилската поп изпълнителка Джулия Мартинс и единствения по рода си проект в България -Amazonia Dance Project, Бате Енчо и художници.

Планиран разход 30 000 лв., изразходвани средства 28 349,01лв. Остатък 1 650,99 лв

1. Конкурс „Дунавски Лимес“ – годишни награди на Община Русе в сферата на туризма за 2016 година.

Церемонията по награждаване се проведе на 13.12.2015 г. в Доходното здание. Целта на конкурса бе да се стимулира местния бизнес чрез насърчаване на добрите практики и създаване на предпоставки за инициативност и добра конкурентна среда. Лично кметът на Община Русе Г-н Пламен Стоилов награди участниците с почетни. плакети, медали и грамоти и благодари за усилията на бранша за създаването и развитието на качествен туристически продукт привличащ все повече туристи в града ни.
Планиран разход 6 000 лв., изразходвани средства 3 322,49 лв, остатък 2 677,51лв.

2. Фотоконкурс „Запази духа на Русе“

Фотоконкурсът се организира за трета поредна година от Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, ОП „Русе арт“ (звено „Туризъм“ и Клуб на дейците на културата), съвместно със Съюз на журналистите – Русе. В конкурса се включиха 63 участника с общо 250 фотографии в категории за художествена фотография и документални снимки. Журито на конкурса търсеше оригинален творчески поглед към образа на Русе. Председател на журито бе актьорът и фотограф Симеон Лютаков.

Планиран разход 2 000 лв., изразходвани средства 1 993,77 лв, остатък 6,23 лв

Общо за раздел III
Планиран разход 63 000 лв изразходвани средства 52 057,89, остатък 10 942,11 лв.

раздел IV Туристически информационен център, информационно обслужване на туристите и рекламни материали.
Планирана обща сума по раздел IV – 36 560 лв.

1. Подмяна на мрежата от инфо дисплеи (ТВИС), разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни мултимедиини формати за град Русе и региона.
Бяха закупени нови 5 бр. телевизори, 5 бр. брандирани стойки и 5 бр. преносима флаш памет. Новите устройства функционират и излъчват всички рекламни мултимедийни формати създадени за град Русе и региона правени по програмите за развитие на туризма на Община Русе. Новите ТВИС са разположени в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ , хотел „Теодора Палас“ , Екомузей с аквариум, хотел „Сплендид“ и Доходно Здание.(Други точки на излъчване: кафе „Вега“, РИМ Русе, хотел „Космополитън“, хотел „Ана Палас“, хотел „Дунав плаза“, хотел „Бистра и Галина“ и Туристически информационен център)
2. Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал- планиран разход 1 000 лв, изразходвани средства 0 лв , остатък 1 000 лв.
Общ планиран разход 5000 лв, изразходвани средства.4 795 лв , остатък 205 лв.

3. Oтпечатване на рекламни материали: планирани 19 560 лв.
3.1 Отпечатване на туристическа карта на града на английски и български език–тип (планшети) 10 000 бр. ,планиран разход – 1 200 лв.,остатък- 0 лв
3.2 Отпечатване на двуезични дипляни за десет туристически обекта на български и английски език – 10 вида дипляни по 2000 бр от вид,общо- 20 000 бр. планиран разход- 1 500 лв,изразходвани средства- 1 200 лв,остатък – 300 лв
3.3 Отпечатване на двуезични дипляни за десет туристически обекта на немски и английски език- 10 вида дипляни по 2 000бр. от вид общо 20 000бр.- планиран разход 1 500 лв,изразходвани средства – 1 200 лв,остатък – 300 лв
3.4 Отпечатване на 4 тематични гида двуезични на български и английски: „Архитектура“„Култура , фестивали и музеи“, „Зелено“и „Бизнес и уикенд“
Планиран разход 15 360 лв , изразходвани средства 15 360 лв. остатък 0лв – четири туристически гида по 4 000 бр-общо 16 000 бр.

4. Създаване на нови издания: планирани 9 000 лв
4.1 Издаване на двуезични брошури за 10 (десет) туристически обекта на румънски/български език – 10 вида брошури по 2000 бр. от вид, общо 20 000 бр. – планирани 3 500 лв., изразходвани средства 3 360 лв,остатък – 140 лв.
4.2 Издаване на „Пътеводител по туристически маршрути Русе” двуезичен на английски и български език. 3000 бр. пътеводители – планирани – 5 500 лв.,изразходвани средства – 5 184 лв,остатък 316 лв
Планиран разход 9 000 лв, изразходвани средства 8 544 лв., остатък 456 лв

5. Обновяване на туристически табла на територията на Община Русе – 13 бр. туристически табла (пребоядисване, почистване, подмяна на карти, материали)
През 2016 г. бяха почистени всички туристически табла на територията на град Русе. Отпечатани са нови карти върху винил. Закупени са материали за пребоядисване и обновяване на таблата. За предстоящия туристически сезон таблата ще бъдат пребоядисани и обновени напълно от техническия екип на ОП „Русе арт“
Планиран разход 2 000 лв, изразходвани средства1 099,87. остатък 900,13лв
Общо за раздел IV – Планиран разход 36 560 лв., изразходвани средства 33 398,87 лв, остатък 3 161,13лв

Звено „Туризъм и маркетинг” регулярно събира информация за: вид и брой на посетителите в ТИЦ, реализирани нощувки на територията на Община Русе. Регионален исторически музей Русе предоставя при запитване информация за броя на посетителите в отделните обекти.
През годината ОП „Русе арт“ чрез туристически информационен център води дневник на посетителите в туристическия център. През изминалата 2016 г. ТИЦ са посетили общо 6 700 души, от които 2 741 български граждани, а 3 959 чужденци. От потърсилите услуги 1 578 души са имали необходимост от информация за града и забележителностите в региона. 2 381са искали информация за културния афиш на града.
През изминалата година голям интерес генерираха събитията Ruse Sand Fest през летния сезон и Ruse Ice Fest през зимния. Като RuseIceFest’16 вече присъства в екскурзионни програми на български туроператори.
С оглед на проявения интерес, често задаваните въпроси и обратната връзка анализът на посещаемостта на Туристическия информационен център по интереси и пазари е както следва:
Съгласно данните предоставени от отдел „Търговия и наемни отношения“, при дирекция „Икономика и управление на собствеността“ към 31.12.2016 г. в Община Русе функционират 72 бр. места за настаняване и средства за подслон, които предлагат общо 1055 стаи с 2130 легла. Реализираните нощувки са 149962, регистрираните туристи са 98 233, от които 69 510 български граждани, а 28 723 чужденци. В сравнение с 2015 г. се наблюдава ръст на местата за настаняване и броя на нощувалите туристи средно с около 10 %. Активност на туристите отчетена в Туристически информационен център:
Най-висока активност на посетители в ТИЦ е отчетена в периода от началото на месец март до средата на месец ноември. През месец март основно се търси информация за културния афиш и програмата на Мартенски музикални дни.
Профилът на посетителите в ТИЦ е : Групови пътувания – круизни туристи американци, французи, австрийци и германци.
Индивидуалните туристи са с румънска, испанска; руска и китайска националност;
Потърсили услугите на ТИЦ, проявяват интерес към:
Музеи експозиции на РИМ (Екомузей с аквариум, Пантеон на Възрожденците, къща-музей „Баба Тонка“, средновековна крепост „Сексагинта Приста“) и Музей на транспорта.
ПП Русенски лом – изключителен интерес основно през летен период
Културни събития – от местни постоянни посетители с явно изразен интерес към концерти и театрални постановки за текущия месец.
Заведения за хранене и развлечения (основно от гости от страната, както и от Румъния, Турция)
Вид туризъм практикуван от потърсили услугите на ТИЦ: културно- исторически и познавателен, събитиен, еко и уикенд туризъм;
Изключителен интерес от страна както на организирани групи така и от индивидуални туристи се проявява към скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“, „Ивановски скални църкви“ (ЮНЕСКО) и ПП Русенски лом и пещерата Орлова чука, особено около национални и почивни дни и през активния летен сезон.
От музеите най-много запитвания има за Екомузей с аквариум, Пантеон на Възрожденците като един от 100 –те национални обекти и Музей на транспорта.
За популяризиране на възможностите за туризъм на територията на региона, Община Русе издава и разпространява рекламно информационни материали чрез ТИЦ, хотелите и музеите на територията на Общината, по време на туристическите изложения, на които участва. През годината са осъществени контакти с туроператори от страната, занимаващи се вътрешен туризъм. Интерес проявяват агенции, занимаващи се с организирани ученически пътувания, както и агенции създаващи краткосрочни туристически пакети. Експертите не изпускат възможност да презентират пред външния за града туристически бранш възможностите за културен и опознавателен туризъм, които предлага региона. През последната година се наблюдава интерес от страна на туроператори от страната, които създават собствени туристически програми свързани със събития и дадености от региона. Специлана благодарност към звено „ Туризъм“ е изказана от член на управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и собственик на една от първите туроператорски агенции в страната за възможността да предложи и осъществи уникален продукт свързан с модната индустрия в града. Екипът продължава да работи активно с туроператори и да ги уведомява целогодишно за събития от културния календар на Община Русе.
По данни на Регионален исторически музей – Русе през периода Януари 2016 год. до Декември 2016 год. Общият брай на посетителите е 82 092 бр., от които български граждани са 65 948 бр., а 16 144 бр. чуждестранни туристи. От чуждестранните туристи 11 571 са в организирани групи, а индивидуалните посещения са 4 573. Националност на чуждестранните посетители: Американска, Немска,Румънска,Френска,Еврейска и Полска Силни месеци на посещаемост на музея от гл.точка на броя посетители е месец юни, а с оглед на приходите от музейни услуги е месец август 2016 г.
ВСИЧКО ЗА 2016 Г.
Планирани средства: 147 560лв.
Преходен остатък от 2015: 49 064 лв.
Приход от туристически данък:105 398лв.
Изразходвани за 2016 г.:110 797 лв.
Остатък от изпълнението на Програма за развитие на туризма за 2016: 43 665 лв.

Приложение 2

ПРОГРАМА ЗA РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2017 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2017 година, разработена на основание чл. 11 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.
Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за развитие на туризма на Община Русе, както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе са:
1. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и удължаване продължителността на престоя им.
2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Русе чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Русе като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт.
3. Развитие на публично-частното партньорство с цел създаване и утвърждаване на уникални туристически продукти.
4. Позиционирането на Община Русе като естествен център на Регион Русе и популяризирането на дестинацията чрез презентирането ѝ по всички възможни комуникационни канали – участия на специализирани туристически изложения, презентиране на туристическите продукти пряко на крайни потребители, изграждане на контактна база данни с туристически дилъри, публикации в специализирани издания, популяризиране чрез интренет канали на възможностите за туризъм в Община Русе и региона.
Дейности в Програма за развитие на туризма за 2017 г. са планирани с представителите на туристическия бранш в Община Русе и са в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Тази цел следва да бъде постигната с общи усилия между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и не на последно място Дунавската задруга на художествените занаяти.
Дейностите в Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2017 година са в съответствие с националното законодателство в сферата на туризма. Настоящата програма е съобразена с целите на Концепцията за туристическо райониране на България и формулираните в нея приоритети за регион Дунав с център Русе.

ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ – Планирана обща сума по раздел I – 18 000 лв.

1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен и кулинарен туризъм
В рамките на събитията влизат (Имената на събитията са на идейна фаза)
Кулинарен фестивал „На върха на ножа“,
Седмица на дунавската кухня
Конкурс за типично ястие от русенския регион.
2. Лoгистична подкрепа и популяризиране на други събития, финансирани и съфинансирани от Община Русе и включването им в специфичен туристически продукт. (неизчерпателно изброени)
2.1 Салон за изкуство и култура „Любов и вино“ през януари и февруари
2.2. Мартенски музикални дни през месец март
2.3 Пролетен арт салон през месец април
2.4. Международен Биг Бенд парад
2.5. Ретро парад през месец май
2.6. Фестивал на пясъчните фигури през месец юни
2.7. Дни на Канети през месец октомври
2.8. Национална джаз среща през месец ноември
2.9. Фестивал на ледените фигури през месец декември
2.10. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации
По т.1 и т.2 палнирани 12 000 лв.
3. Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2017 г. – планирани 4 000 лв.
4. Фотоконкурс „Запази духа на Русе” Награден фонд, организация по популяризиране и награждаване – планирани – 2 000 лв.

II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – Планирана обща сума по раздел II – 57 000 лв.

1. Провеждане на тринадесето Туристическо изложение “Уикенд туризъм” и Десети
фестивал на туристическите забавления и анимации 11 – 13 май 2017 г. – план- 30 000 лв.
2. Организация и провеждане на Русенски карнавал, 24 Юни 2017 г. – план- 27 000 лв.

2. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ – Планирана обща сума по раздел III – 38 500 лв

1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 15-17.02.2017 г. – планирани 5000 лв.
2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 06-08 април 2017 г.- планирани 3000 лв.
3. Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния 16-19февруари 2017 г. планирани 2 000 лв.
4. Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща , Унгария 02-05 март 2017 г. – планирани 3500 лв.
5. Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 08-12 март 2017 г. – планирани – 4 500 лв.
6. BELGRADE TOURISM FAIR в град Белград,Сърбия – 23-26 февруари. 2017г. планирани 3 500 лв
7. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании и мероприятия – планирани -9 000 лв
8.Финансово съдействие за двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse for guests. 4 издания в тираж 4000 бр. – планирани 8000 лв

3. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Планирана сума по раздел IV –29 000 лв
1. Подмяна на мрежата на ТВИС – Поетапна подмяна на мрежата от телевизори и специфични стойки за тях, разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни филми за Русе, преносима памет – планирани 1000 лв.
2. Рекламни сувенири – 7 240 лв
2.1 Туристически сувенир магнит отварачка за хладилник –2 400лв
2.2 Туристически сувенир магнит вид 1 – 2 880 лв – Тираж 3 вида по 800/950 бр. малки в зависимост от визията на магнита ; щанца в размер 68 x 48 mm
2.3 Туристически сувенир магнит вид 2 голям- 1 440 лв – Тираж 3 вида по 800/950 бр. малки в зависимост от визията на магнита ; щанца в размер 68 x 48 mm
2.4 Химикал пластмасов с щампа – 600 лв по 1000 бр
3. Oтпечатване на рекламни материали: ЗОП планирани 20 760 лв.
3.1 Карта – тип планшет преиздаване –планирани 1 200 лв
3.2 Брошура Вид-1-ново издание – планирани 4 150 лв
3.3 Брошура Вид- 2 ново издание – планирани 4 150 лв
3.4 Брошура Вид 3-ново издание – планирани 2 760 лв
3.5 Брошура – Справочник ново издание – планирани 8 500 лв

СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 2017 г. :
142 500 лв.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2017 г.
1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2017г.
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, ал.1, от Закона за туризма се набират от туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;
2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2017 г.
Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет – Русе годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2017 Г.
Остатък от 2016: 43 665 лв.
Туристически данък 2017 г план 100 000 лв.
Общо по прихода за 2017 г. 143 665
Планирана сума за изпълнение на програма туризъм 2017 г. 142 500лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)