Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 437

РЕШЕНИЕ № 437
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 4, 14, 33 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 наОбщински съвет – Руссе, общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1.Павилион за офис на ул. “Шипка” и ул. „Бояна” ” /точка №142 от схемата/с площ – 12,00кв.м. и начална наемна цена 129,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Павилион за бърза закуска на ул.“Шипка”, преди ж.п. прелеза /точка №273 от схемата / с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена 162,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
3. Автомат за топли напитки на автобусната спирка до „Механотехникума” на ул. „Алеи Възраждане”№2 и ул. „Доростол” №1, с площ от 1,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 92,03лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.