Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Освобождава Илиян Илиев като член на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика на негово място избира Йорданка Даневска.
2. Освобождава Тихомир Георгиев като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси, като на негово място избира Йорданка Даневска.
3. Освобождава Събина Павлова като председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, като на нейно място избира Йорданка Даневска.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)