Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 44

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 44
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости задължението на Евстати Тошев Томов от гр.Русе, ул.Николаевска 101, вх.А.