Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 440 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства по проект „Красива България” през 2013 година, със следния проект:
Ремонт на „Дом за възрастни хора с физически увреждания” – кв. Средна кула на обща стойност 317 545.00 лв. с ДДС, като съфинансирането от Община Русе е в размер на 66 684.45 лв. (21,00%).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)