Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 441 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет реши:

Допълва Решение № 415, прието с протокол №18/13.12.2012г. на ОбС-Русе като:
1. В т. 1 в края се добавя ново изречение, а именно: „В проектното предложение се включват следните основни обекти на интервенция:
• участък от ул. „Александровска“ – от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“, заедно с прилежащите улични пространства и площадите „Хан Кубрат“, „Елиас Канети“ и „Батенберг“;
• градината на площад „Батенберг“.
2. В т.4. след думите „по проекта“ се добавя текстът: „в размер до 10 % от общата стойност на проекта“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)