Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 441

РЕШЕНИЕ № 441
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и чл.266, ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Удължава срока на ликвидация на „Чистота – Русе” ЕООД до 30.08.2009 г.