Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 442

РЕШЕНИЕ № 442
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

Прочетено:13

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв

 БС

1

1814

Липака 5

Анка Ненкова Иванова

472,00

Община

2

64

Буйна Яна

Иван Димитров Панайотов

164,00

Община

3

689

Левента

Н-ци на Янаки Николов Атанасов и Маргарита Стефанова Атанасова

298,00

Община

4

1782

Камусчията

Александър Михайлов Тончев и Ивайло Любенов Ботев

573,00

Община

 

 

КР 411

 

 

 

5

1

Буйна Яна

Александър Русев Александров

120,00

БС 1

6

2

Буйна Яна

Симеон Борисов Войнов

107,00

БС 1

7

3

Буйна Яна

Цанко Бижев Славов

118,00

БС 1

8

6

Буйна Яна

Венка Симеонова Георгиева

170,00

БС 1

9

36

Буйна Яна

Марин Радулов Радойски

127,00

БС 2

10

37

Буйна Яна

Тодор Стойнев Йорданов

106,00

БС 2

11

38

Буйна Яна

Стойне Йорданов Миладинов

102,00

БС 2

12

39

Буйна Яна

Донка Ставрева Цанева

106,00

БС 2

13

40

Буйна Яна

Гида Николова Иванова

110,00

БС 2

14

42

Буйна Яна

Димитър Кудинов Стоянов

105,00

БС 2

15

72

Буйна Яна

Ганю Иванов Христов

109,00

БС 2

16

76

Буйна Яна

Иван Евтимов Ангелов

107,00

БС 2

17

77

Буйна Яна

Румен Петров Станков

101,00

БС 2

18

78

Буйна Яна

Тодор Илиев Друмев

107,00

БС 2

19

80

Буйна Яна

Илия Иванов Личев

137,00

БС 2

20

4

Буйна Яна

Венелин Николов Митев

113,00

БС 3

21

5

Буйна Яна

Лидия Анатолевна Митева

111,00

БС3

22

8

Буйна Яна

Стефан Кудинов Стоянов

139,00

БС 3

23

9

Буйна Яна

Христо Стефанов Кудинов

111,00

БС 3

24

10

Буйна Яна

Донка Пенчева Иванова

112,00

БС 3

25

11

Буйна Яна

Йордан Денчев Игнатов

113,00

БС 3

26

12

Буйна Яна

Йордан Йотов Атанасов

113,00

БС 3

27

13

Буйна Яна

Велико Неделчев Стоянов

108,00

БС 3

28

14

Буйна Яна

Рафаил Рафаилов Горанов

114,00

БС 4

29

15

Буйна Яна

Цвятко Георгиев Механджиев

107,00

БС 4

30

16

Буйна Яна

Пеню Георгиев Пенев

112,00

БС 4

31

17

Буйна Яна

Здравко Иванов Димитров

117,00

БС 4

32

18

Буйна Яна

Велико Калинов Мутафов

116,00

БС 4

33

19

Буйна Яна

Стефан Александров Влаев

103,00

БС 4

34

21

Буйна Яна

Васил Георгиев Денев

120,00

БС 4

35

46

Буйна Яна

Йордана Петкова Петрова

103,00

БС 5

36

68

Буйна Яна

Цветана Илиева Неделчева

107,00

БС 5

37

69

Буйна Яна

Росен Иванов Петров

110,00

БС 5

38

70

Буйна Яна

Николина Ненчева Величкова

96,00

БС 5

39

71

Буйна Яна

Димитра Радославова Василева

112,00

БС 5

40

48

Буйна Яна

Петър Минчев Киров

105,00

БС 6

41

49

Буйна Яна

Цанка Димитрова Дончева

101,00

БС 6

42

67

Буйна Яна

Божин Георгиев Дилков

104,00

БС 6

43

50

Буйна Яна

Ангел Христов Петров

106,00

БС 7

44

65

Буйна Яна

Сава Димитров Иванов

104,00

БС 7

45

66

Буйна Яна

Душко Иванов Дочев

109,00

БС 7

46

51

Буйна Яна

Татяна Русева Гецова

106,00

БС 8

47

52

Буйна Яна

Никола Николов Иванов

107,00

БС 8

48

53

Буйна Яна

Венко и Йорданка Рачеви

107,00

БС 8

49

63

Буйна Яна

Илия Йорданов Симеонов

103,00

БС 8

50

54

Буйна Яна

Димитър Марков Димитров

106,00

БС 9

51

61

Буйна Яна

Димитър Василев Александров

110,00

БС 9

52

62

Буйна Яна

Живка Симеонова Симеонова

110,00

БС 9

53

 55

Буйна Яна

Иванка Трифонова Неделчева

103,00

БС 10

54

56

Буйна Яна

Юлия Ангелова Ганчева

102,00

БС 10

55

59

Буйна Яна

Н-ци на Владимир Костов Първулов

106,00

БС 10

56

60

Буйна Яна

Георги Янков Ламбев

103,00

БС 10

57

57

Буйна Яна

Светлозар Страхилов Петков

105,00

БС 11

58

58

Буйна Яна

Станчо Колев Станчев

105,00

БС 11

59

181

Буйна Яна

Радой Петров Радоев

108,00

БС 45

60

183

Буйна Яна

Рафаил Борисов Попов

110,00

БС 45

61

184

Буйна Яна

Кунка Стоянова Енчева

110,00

БС 45

62

185

Буйна Яна

Димитър Недев Димитров

110,00

БС 45

63

186

Буйна Яна

Катя Пенчева Минкова

110,00

БС 45

64

176

Буйна Яна

Никола Димитров Мутафов

103,00

БС 46

65

178

Буйна Яна

Ганка Николова Минчева

114,00

БС 46

66

180

Буйна Яна

Надка Стоянова Иванова

105,00

БС 46

67

188

Буйна Яна

Юлиян Георгиев Марков

103,00

БС 46

68

189

Буйна Яна

Виктор Атанасов Христов

115,00

БС 46

69

190

Буйна Яна

Вяра Петрова Нгуен

107,00

БС 46

70

191

Буйна Яна

Н-ци на Стоян Михов Банев

105,00

БС 46

71

174

Буйна Яна

Маргарита Николова Стефанова

109,00

БС 47

72

175

Буйна Яна

Пенка Иванова Петрова

117,00

БС 47                                                                                   

73

192

Буйна Яна

Цветана Лазарова Спиридонова

115,00

БС 47

74

193

Буйна Яна

Иванка Лазарова Христова

111,00

БС 47

75

194

Буйна Яна

Н-ци на Любен Панайотов Желязков

104,00

БС 47

76

171

Буйна Яна

Милка Петкова Дочева

104,00

БС 48

77

172

Буйна Яна

Върбинка Пенчева Йонкова

113,00

БС 48

78

195

Буйна Яна

Звездица Маринова Добрева

107,00

БС 48

79

197

Буйна Яна

Пенчо Стоянов Пенчев

110,00

БС 48

80

163

Буйна Яна

Филка Маринова Неделчева

111,00

БС 49

81

164

Буйна Яна

Християн Стоянов Митев

109,00

БС 49

82

165

Буйна Яна

Филип Иванов Филипов

105,00

БС 49

83

166

Буйна Яна

Н-ци на Венета Йорданова Нецова

110,00

БС 49

84

167

Буйна Яна

Стоянка Симеонова Денчева

104,00

БС 49

85

168

Буйна Яна

Виолета Христова Бацалова

110,00

БС 49

86

169

Буйна Яна

Орлин Георгиев Голкочев

111,00

БС 49

87

170

Буйна Яна

Ангел Калинов Иванов

109,00

БС 49

88

198

Буйна Яна

Марин Драганов Тодоров

113,00

БС 49

89

199

Буйна Яна

Тодор Драганов Тодоров

106,00

БС 49

90

201

Буйна Яна

Недялко Илиев Иванов

109,00

БС 49

91

202

Буйна Яна

Филип Иванов Божилов

106,00

БС 49

92

203

Буйна Яна

Илия Мирчев Ангов

108,00

БС 49

93

204

Буйна Яна

Иван Христов Кожухаров

105,00

БС 49

94

161

Буйна Яна

Димитър Костов Йорданов

104,00

БС 50

95

162

Буйна Яна

Н-ци на Друми Владимиров Ченков

115,00

БС 50

96

207

Буйна Яна

Вицка Ст. Величкова

150,00

БС 50

97

209

Буйна Яна

Петко Данчев Костадинов

106,00

БС 51

98

210

Буйна Яна

Диана Тодорова Райкова

103,00

БС 51

99

211

Буйна Яна

Антон Генчев Дамянов

110,00

БС 51

100

212

Буйна Яна

Трифон Стоянов Минчев

105,00

БС 51

101

213

Буйна Яна

Тодорка Стоянова Иванова

98,00

БС 51

102

215

Буйна Яна

Христомир Иванов Димчев

106,00

БС 51

103

231

Буйна Яна

Веска Гецова Йорданова

115,00

БС 51

104

232

Буйна Яна

Цветанка Тодорова Игнатова

111,00

БС 51

105

233

Буйна Яна

Марийка Дончева Попова

111,00

БС 51

106

234

Буйна Яна

Румяна Иванова Николова

105,00

БС 51