Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 443 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет реши: 

1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 2013 – 2014 год., съгласно Приложение 1.
2. Възлага на кмета на Община Русе изпълнението и контрола на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за периода 2013 – 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)