Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 444 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. /Приложениe 1/

2. Одобрява годишен финансов отчет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. /Приложение 2/  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ФОНДАЦИЯ

„РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“

ЗА ПЕРИОДА

1 ЯНУАРИ –31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

През 2020 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ работи за реализирането на дългосрочната едноименна кампания в дух на екипност и активен диалог.

Обявяването на извънредното положение в България,  въведените строги мерки на социална изолация и забраната за публичните събития създадоха затруднения, както за набирането на кандидатури за подпомагане, така и за реализирането на проекти, които да привличат участници и публика.

Ограничен беше и процесът по набирането на средства в съществуващите фондове „Лицата на Русе“ и „Местни инициативи“, които бяха създадени още през 2014 година. Причините са две: от една страна фирмите работиха с намалени обороти и търпяха финансови загуби, от друга страна не беше възможно да се реализират проекти, които да бъдат финансово подкрепени.

Въпреки трудностите, първоначално планираната работна програма беше изпълнена. Във връзка с реализирането на кампанията „Русе – град на свободния дух“, се проведоха 140 събития. Създадени бяха 590 творчески продукта.  Събитията станаха възможни благодарение на 19 проектни екипа, 2743 активни участници, 127 доброволци и 75 партньорства.  Над 43 000 русенци и гости на града съпреживяха емоцията да са част от инициативите като зрители или читатели.

Продължи сътрудничеството с „Еконт Експрес“ ЕООД във връзка с реализирането на програма „Знание и растеж“. В тази връзка през 2020 година беше проведен един конкурс  за проекти и бяха одобрени 7 проекта на стойност 58 583, 72 лв. В резултат от реализирането на проектите до края на 2021 година в Русе ще се въведе нов и модерен начин за представяне на туристически обекти, а деца и младежи ще натрупат полезни знания, чрез провеждането на обучения по най-съвременните методи.

Продължи и реализирането на стартиралата през 2016 година благотворителна кампания под мотото „Талант без граници“ в полза на обновяването на клавирните музикални инструменти в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ в гр. Русе.

Лицата на Русе

Чрез фонд „Лицата на Русе“ Фондация „Русе – град на свободния дух“ ежегодно подава ръка на талантливи русенци, изявяващи се в областите култура, изкуство, образование, наука и нови технологии, спорт. Подкрепяме както финансово, така и морално знаещите и можещите и им даваме криле, размах, надежда и смелост да продължат да се развиват.

През първото полугодие на 2020 година във Фондация „Русе – град на свободния дух“ постъпи само едно искане – от Сдружение „Училищно настоятелство към СУ „Христо Ботев“ за подпомагане на участие на ученика Никола Желязков в XXI Международен конкурс за детско творчество „Бозторгай“, Казахстан с одобрена сума на стойност 982,36 лв. Събитието трябваше да се проведе от 28 май до 2 юни 2020 г. и беше залегнало в Работната програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. Поради световната пандемия от коронавирус то не се състоя. В резултат на това не беше подписан договор за грант между Фондацията и бенефициента Сдружение „Училищно настоятелство към СУ „Христо Ботев“.

Награждаване на отличници от начални училища

В рамките на проекта „Палитра от детски усмивки“ на 1 юни на официална церемония бяха наградени деца от началните училища в Русе. Нови таблети получиха нуждаещи се ученици от 12 училища в Община Русе. Предложенията бяха направени от директорите на  ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Алеко Константинов“. Първокласниците и второкласниците бяха наградени за отлични резултати в училище и за отлично представяне в различни инициативи.

Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище

По повод Деня на народните будители бяха наградени русенски учители, номинирани в седмото издание на конкурса „Посланик на свободния дух в моето училище“. Инициативата е по идея на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и  „Еконт Експрес“ ЕООД и цели да утвърди ролята на учителите като съвременни будители.  В рамките на конкурса „Посланик на свободния дух в моето училище“ чрез видео бяха номинирани 15 учители от 14 училища в Русе.

Съобразно подадената информация и мотивите, посочени от учениците, журито определи пет носители на приза „Посланик на свободния дух в моето училище“. Статуетката „Посланик на свободния дух в моето училище“ и таблет бяха връчени на:

• Севдалина Стоянова – учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Никола Обретенов“

• Снежина Христова – начален учител в ОУ „Тома Кърджиев“

• Мариела Ганчева – начален учител в СУ „Васил Левски“

• Георги Великов – преподавател по народно пеене в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“

• Стефка Цанева – начален учител в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен

Останалите претенденти за приза получиха грамоти и ваучери за книги.

Благотворителна кампания „Талант без граници“

В контекста на мисията на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за подкрепа на таланта, с Решение на УС на Общинска фондация „Русе – град  на свободния дух“ през 2016 г. стартира благотворителна кампания „Талант без граници“, чиято кауза е обновяването на музикалните инструменти на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“.  За тази цел на 20.01.2016 г. Фондация „Русе – град на свободния дух“ разкри специална банкова сметка и организира популяризирането на кампанията.  Заедно, представители на бизнеса, Фондация „Америка за България“ и русенската общественост, събрахме над 180 000 лв. и помогнахме за закупуването на нов роял Steinwey и за смяната на механиката на съществуващия роял и още 25 пиана. Така показахме, че талантливите деца на Русе не сами в трудния си професионален път.

Кампанията „Талант без граници“ продължава и към настоящият момент. За да може училището да реализира отговорната си мисия са необходими средства в размер на 146 250 лв. за постепенно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят неподлежащите на ремонт инструменти. До 30 юни 2020 година е постъпило едно дарение на стойност 2263,79 лв. Така общата събрана сума през 2020 г. е  8681, 83лв.

Събития, организирани от Фондация „Русе – град на свободния дух“

Общинска фондация “Русе – град на свободния дух” инициира и подпомогна реализирането на мащабни и иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, творчески, научни, образователни, спортни групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество. Подкрепени бяха и традиционни събития от културния календар на града, както и в областта на науката, образованието и новите технологии.

Култура и изкуство

Проект „Русе джаз синдикат представя Back to Normality

На 23 май 2020 година русенци и гостите на града се насладиха на незабравимо музикално пътешествие в света на джаза с концерта „Русе джаз синдикат представя Back to normality”. Той се проведе на открито, на площад „Свобода“ пред Съдебната палата, при строго спазване на противоепидемичните мерки. В него взеха участие Александър Славчев – китара, Станислав Арабаджиев – клавишни, Светослав „Козмо“ Неделчев – бас, Анатоли Ангелов – саксофон, Юлиян Данчев – перкусии, Велизар Проданов –цигулка, Деян Джумалийски –перкусии, Даниел Джумалийски –ударни. В програмата бяха включени едни от най-популярните произведения от световната джаз музика.

Концертът се излъчи на живо в You Tube канал, благодарение на RUSE LIVE.

Проект „Палитра от детски усмивки“

По повод Деня на детето, около хиляда и петстотин  деца на Русе получиха балони, подарък от Фондация “Русе – град на свободния дух“. Те се раздаваха през целия ден на шест места в града – на пл. „Батенберг“, на пл.“Свобода“/ пред Съдебната палата/, в Парка на младежта и в кварталите „Дружба“, „Чародейка“ и „Здравец“. Инициативата се реализира със съдействието на членове от Младежкия парламент към Общински младежки дом – Русе, които получиха ваучери за книги.  

Изложба „Миналото днес“

На 19 август, Световният ден на фотографията, за втора поредна година в Русе беше  експонирана изложба “Миналото днес” (част II), която се реализира по идея на Държавен архив-Русе и Общинска фондация “Русе-град на свободния дух”. Фотосите бяха разположени в центъра на града, по ул. ”Александровска” срещу Съдебната палата. Експонираните 11 снимки в изложбата се съхраняват в Държавен архив – Русе и представиха някои от емблематичните сгради на Русе: „Старата поща”, Католическата църква „Св. Павел от Кръста”, Православен храм „Всех Святих”, Пристанищен комплекс – Русе,  Хотел „Дунав” (и „Стъклената будка”) и др., с кратка история за всяка една от тях на български и на английски език. Поставен беше QR кода на таблата, чрез който по-любознателните имаха възможност да прочетат повече за всяка една от сградите.

„Река Дунав – портал към Европа“ – Празник на кея

Стотици русенци и гости на града имаха възможност да се насладят на богата музикална и шоу програма непосредствено край река Дунав. На обновения кей на 4 септември зрителите се забавляваха със „Суинг край реката“, музикално-танцова програма, подготвена от музикантите от Биг Бенд и танцьорите от Lindy Hop. Кулминацията на вечерта беше концертът на поп певецът Миро. В продължение на час прозвучаха едни от най-обичаните му хитове, сред които „Губя контрол“, „Минаваш през мен“, „Очите“, „Август е септември“. 

Забавлението на кея продължи и на 11 септември.  В предиобедните часове публиката имаше възможност да се забавлява с концерт под мотото „Реката и хората“. В него се изявиха солисти и състави от Община Русе.

По същото време се проведоха много и разнообразни забавления за деца, сред които рисунки на асфалт и на фолио, танци и игри. Инициативата мина под мотото „Усмихни се…там край реката“.  За най-малките любители на театралното изкуство актьорите от Държавен куклен театър – Русе представиха пиесата „Приказка за ОХ“.

Пленер „3D стрийт арт Русе“

От 31 август до 4 септeмври 2020 г. на кея в Русе се проведе четвъртото издание на 3D STREET ART. В продължение на пет дни художници  създаддоха три триизмерни произведения на тема „Магичната река“. Творбите бяха представени на три равнини, които оформят своеобразен ъгъл на стая. Конструкциите бяха разпределени на три ключови места на кея.

Предвид усложнената епидемична обстановка в глобален мащаб в пленера взеха участие само български творци. Това са членовете на GiArtCrew – единствената художествена група в България, която твори в сферата на триизмерното улично изкуство, оптичната илюзия, стенописите и стрийт арт. Евгения Лефтерова  обърна поглед към речния бряг, където могат да се срещнат дивите лебеди. Невена Лефтерова пренесе зрителите на речното дъно и ги срещна със златната рибка, а Нина Ковачева ги покани на пътешествие с лодка под светлините на луната. Творбите се радваха на голям интерес и бяха част от обновения русенски кей до късна есен.

Грийн рок фест 2020

Любители на рок музиката от цялата страна се събраха в Русе за да съпреживеят емоцията от 12-тото издание на Грийн рок фест 2020. В концертната програма на 12 и 13 септември бяха включени изпълнения на 10 групи от Русе, София, Пловдив, Враца, Варна, Шумен и Украйна. Концертната програма на първия ден беше закрита от група Saint Electrics, една от най-интересните съвременни, български рок групи, с модерно звучене, собствен почерк и енергия. Специален гости на втората вечер на фестивала беше една от супер групите на България -D2. Специално за фестивала групата представи проект, включващ участието и на бившия вокалист Дичо.

В рамките на двудневната програма известните български китаристи Димитър Кърнев и Мирослав Иванов водиха майсторски клас, в който се включиха  множество русенски китаристи.

Във фоайето на Доходно здание беше експонирана изложба „Зелени рок истории“ на русенския фотограф и музикант Петър Стаменков. Изложбата представи 60 фотографии, които представляват истинска антология на Грийн рок фест от 2013 до 2019 година.  

Десетки деца и възрастни изявиха желание да заприличат на рок звезди и украсиха лицата си за да се слеят с празничното настроение. Художественото рисуване върху лице с безвредни бои беше дело на членове на Младежкия парламент към Общински младежки дом в Русе.

Парад на ретро автомобили и мотоциклети Русе 2020

Рекорден брой, над 100, колекционери на ретро возила от всички краища на България и Румъния взеха участие в шестото издание на  Парад на ретро автомобили и мотоциклети в Русе, който се проведе на 26 септември в Парк на младежта. Русенци имаха възможността да се насладят на автомобили и мотоциклети от всички по-известни марки, а някои от тях бяха показани за първи път в Русе. Дамите имаха възможност да се включат в  уъркшоп „Ретро художника в мен“, а децата се възползваха от  възможността да оцветят ретро кола или сами да нарисуват такава. Един от най-големите колекционери на цигарени кутии в България – Димитър Георгиев от Силистра показа колекцията си от пълни довоенни български кутии, като най-старата е от 1904 година. За доброто настроение на публиката се погрижи русенската група „МИГ – 21“.  

Празничната атмосфера беше допълнена и от мода в стил ретро, представена от ученици от Професионалната гимназия по облекло „Недка Ив. Лазарова.   Колекция с типично български ретро привкус, но с поглед в настоящето и бъдещето представи и Модна къща „Елена Христова“. Събитието завърши с много награди.

Празник на квартала

През 2020 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ стартира инициативите „Празник на квартала“, които ще се превърнат в традиция през следващите години. Целта е да се приобщят кварталите на Русе към мрежата от културни пространства и да се обедини местната общност чрез изкуство и забавление.

На 10 октомври в двора на Основно училище „Никола Обретенов“ в Русе се проведе инициативата „Заедно в Чародейка“ – Празник на квартала. Живеещите в русенския квартал се включиха в многообразие от събития, спечелиха атрактивни награди и се забавляваха.  В програмата бяха предвидени занимания за всички възрасти, сред които забавни семейни игри, рисунка на асфалт, боди арт, музика и танци. Деца и възрастни бяха изненадани от уникалното шоу на Спайдермен, а специален гост беше поп певицата Дивна. 

На 11 октомври 2020 година своят празник отбеляза квартал Средна кула. Той се проведе в двора на читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1924“ под мотото „Заедно в Средна кула“. Местните жители се включиха в изложба „Плодородие“ и

семейни игри с атрактивни награди. Специално за децата бяха предвидени рисунки на асфалт и боди арт, а концерт „Под ритъма на Дунав“ изнесоха самодейни състави към местното читалище. Специален гост на празника беше поп певицата Маги Джанаварова.

Национален конкурс за къс разказ  „Русе – град на мостове“

Националният конкурс „Русе – град на мостове“ придобива все по-голяма популярност с всяка изминала година.  Негови инициатори са Дамски писателски клуб „Фортуна“ и Клуб „Мечтание“. В тазгодишното трето издание наградата на журито отиде при Валентин Попов, по-известен с творческия си псевдоним Вотан за разказа му „Гардеробът“. Наградата на публиката беше присъдена на Христина Делчева – Мачикян от Пловдив за разказа й „Каменният дом“. „Рибешко оченце“ на Елена Павлова донесе на авторката си наградата на Дамски писателски клуб „Фортуна“, а „Какви тайни се пазят в джоба на детството“, написан от Ив-Ан Драгомирова беше удостоен с наградата на Клуб „Мечтание“. „Звездата от мазето“ и „Кутия с писма“ съответно на Магдалена Желязков и Гергана Христова получиха наградите на Дарик Радио и Фондация „Русе – град на свободния дух“.

Всяка година в конкурса участват между 45 и 75 текста. От тях журито отличава десетте най-добри, сред които номинира шест с допълнителни награди. Тъй като добрите текстове винаги са повече от десет, четирите организации отличават и по още два разказа. Тази година темата на конкурса беше „Тайните на прашния гардероб“, като по нея са писали 9 мъже и 37 жени от цялата страна.

XIII Национален конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Фондация „Русе – град на свободния дух“ връчи две парични награди в размер на по 100 лв. на двама от отлично представилите се участниците в ХІІІ Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2020.  Това са Даница Костова от ЛК „Касталия“ при ЦПЛР-ОДК – гр.Варна и Дейвид Георгиев от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – гр.Русе. Освен това Даница получи голямата награда – статуетка „Стоян Михайловски” за литературно творчество, а Дейвид спечели Голямата награда – статуетка „Стоян Михайловски” за журналистика.

Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” беше организиран от Общински детски център за култура и изкуство в Русе. През тази година в него участваха 254 млади автори от цялата страна с 305 творби и 9 журналистически екипа.

Проект „Фото конкурс „Моето незабравимо преживяване в Русе““

На 15 юни беше даден старт на Фото конкурс „Моето незабравимо преживяване в Русе“. Фото конкурсът имаше за цел да покаже красивата страна на град Русе и всичко хубаво, което се случва в него. Целта е да бъдат насърчени фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от най-големия дунавски град в България. Темата включваше два раздела: Пейзажи и Събития. Във всеки раздел участниците можеха да бъдат класирани на база възраст и професионален опит, разпределени в три категории: Деца и младежи,  Любители фотографи, Професионални фотографи. В първото издание на конкурса бяха отличени 15 фотографи. Победителите получиха специални грамоти и парични награди, като съгласно регламента наградата за първо място е 250 лв., за второ – 150 лв., за трето – 50 лв., а наградата на публиката е в размер на 200 лв.

Поради влошената епидемична обстановка предвидената изложба от фотоконкурса „Моето незабравимо преживяване в Русе“ се отложи за 2021 година. 

Наука и образование

Знанието ни прави свободни.  Това убеждение обедини Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Фондация „Еконт“, чието партньорство продължава вече шест години. Заедно създадохме програма „Знание и растеж“, която се превърна в успешен модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите технологии и историята. Тя е напълно в контекста на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.  Акцент в нея е подобряване на  взаимовръзките между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса и създаване на структуриран диалог между заинтересованите страни. 

Програмата допринася за подобряване на условията за личностно и професионално израстване на хората. Основните цели на програма „Знание и растеж“ са разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие, както и подкрепа за разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит.

През 2020 година по програма „Знание и растеж“ се реализираха успешно четири проекта. Те стартираха през 2019 година, но поради усложнената епидемична ситуация около COVID-19, срокът им беше удължен. Това са:

Проект „STEAM EDU4future. STEAM Образование за устойчиво развитие“

Поредица от образователни курсове „Блоково програмиране на дронове“ и „Създаване на приложения за мобилни устройства“ се проведоха в няколко училища в Русе.  Привлечени бяха над 300 деца, които придобиха умения за работа с нови технологии. Обучението стана възможно чрез три вида специализирани платформи. Проведена беше и кръгла маса, с участието на средни училища в Русе, на която бяха обсъдени възможностите за прилагане на съвременни методики в обучението по информационни технологии и информатика и тенденциите в обучението извън класната стая.  

Проект „Училище по природа“

Над 100 деца от Русе участваха в първото своеобразно училище по природа, създадено от Туристическо дружество „Приста“. Проведени бяха комплекс от познавателни и обучителни дейности и презентации за опознаване и пълноценно общуване с природата около нас. Част от инициативите бяха проведени в класните стаи на училищата, като учениците имаха възможност да беседват с изявени русенски пътешественици, учени-изследователи, алпинисти, спелеолози, моряци. Втората група дейности бяха в градска природна среда – в парка, на Кея, в Екомузея, като първа крачка към наблюдение, опознаване и осмисляне на природата около нас.

В третата част беше практическото обучение и придобиване на знания в извън града – в каньона на Русенски Лом, в гората при Образцов чифлик, учебните скали при с. Басарбово, пещерите в Поломието. В съчетание с туристически походи, спелеология, скалното катерене, приключенски туризъм и пътешествия, под ръководството на квалифицирани обучители и инструктори.

Проект „Мрежа училищни медии“

25 деца от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, АЕГ “Гео Милев“ и МГ „Баба Тонка“ влязоха в ролята на журналисти и се обединиха в  училищни медии, чрез портал Teen Station. Те имаха възможност да се включат в комплекс от обучения, които създават умения за работа с хора, комуникационни умения и развиват езиковата и обща култура. Научиха повече за същността на  радио и телевизионните предавания, интервютата. Създадоха свои предавания, свързани с града, в който живеят и живота в училище.

Техни ментори бяха журналистите Евелина Павлова, Балин Балинов и Боби Цветков.  Проектът допринесе за личностното развитие на децата, чрез включването в училищната медия, като те имаха възможност да развиват голяма палитра от „меки“ умения“ критично мислене, организационни умения, управление на проекти, управление на времето, работа в екип, лидерство.

Проект „Градоред. Град със значение“

В периода април 2019 – май 2020 г. бяха поставени табели с уникални QR кодове на 30 подбрани русенски сгради, архитектурни шедьоври, разкриващи европейския облик на Русе. Всеки код отвежда към кратка информация за сградата – годината на нейното построяване, нейният създател, първите й собственици и предназначението на сградата през годините. Самите статии са достъпни на 5 езика – български, английски, немски, руски и румънски, което отговаря на профила на основните туристически потоци в града. Част от преводите са направени от ученици от АГ “Гео Милев”.

Реализацията на проекта позволява достъп до информация чрез лично мобилно устройство и сканиране на код, което е основа за популяризиране на културното наследство. Обектите, включени в проекта, са специално подбрани, за да представят разнообразния живот в Русе в края на XIX  и началото на XX век. Сдружение “Градоред” надгражда със собствени усилия и средства проекта, създавайки туристически маршрути.

През 2020 година продължи сътрудничеството с „Еконт Експрес“ ЕООД във връзка с реализирането на програма „Знание и растеж“. Беше проведен един конкурс  за проекти. Във фондацията  постъпиха общо 20 проекта на обща стойност 195 170,08 лв.   Исканата от Фондация „Русе – град на свободния дух“ сума беше в размер на 119 143, 06  лв.  На условията на конкурса отговориха 7 проекта на стойност 58 583, 72 лв., които ще получат финансиране през 2021 година. В резултат в Русе ще се въведе нов и модерен начин за представяне на туристически обекти, а деца и младежи ще натрупат полезни знания, чрез провеждането на обучения по най-съвременните методи. Проектите са:

Проект „Изгубеното минало на Русе“

Жителите и гостите на Русе ще имат възможност за достъп до сгради, които вече са изчезнали или в такова състояние, че не могат да бъдат видени. Това са хотел “Ислях Хане”, ресторант-бирария Фишер, Кино Роял и първото застрахователно дружество “България”. Чрез 3D визуализацията ще бъдат създадена 360 градусови модели на екстериора, които ще бъдат достъпни през вече изградена дигитална онлайн платформа и QR кодове. Идеята е заложена в проекта „Изгубеното минало на Русе“ на Сдружение „Градоред“.

Проект „Създаване на съдържание за 360-градусова мултимедия в Пантеон на възрожденците – Русе“

По проект на Регионалния исторически музей в Русе, видео продукт чрез 360 градусова мултимедия ще визуализира в картини и звук ключови моменти от Българското Възраждане в обновения Пантеон на Възрожденците. Създаването на този мултимедиен продукт ще засили преживяването на туристите в експозицията и ще съдейства за увеличаване на туристическия поток в града.

Проект „Откриватели“

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“, в рамките на „Библиотечко“ , за първи път в България ще отворят врати зони „От 0 до 5“ и „Аргонавти“.  В първата ще има Къща на познанието, Приказно пространство и Тактилни сетивно-пространствени пана най-малките жители на Русе ще проучват и експериментират в контролирана безопасна среда,  чрез допир, тактилни усещания и съвременни технологии.  Зона „Аргонавти“ тематичен акцент ще е интерактивен кораб-катерушка, оборудван с бутони, сензори и дисплеи, които симулират отделните компоненти на кораб, както и с интерактивни приложения с QR код и добавена реалност (AR). Децата ще могат да се запознаят с емблематични за нашия град места, предмети, личности, свързани с реката и града.

Проект „Робо фабрика“

Проектът на Сдружение „В света на иновациите“ предлага изучаването на програмиране и роботика чрез практика. Учениците опознават различни науки, посредством игри с роботите и постоянна работа в екип. Изработената от експерт обучителна програма ще бъде качена в Интернет и ще може да бъде използвана от учители и ученици във всеки един момент. Чрез нея ще бъдат поставени основите на малка русенска академия, която да внедрява иновации и технологии в образованието, чрез нестандартни и атрактивни обучения за личностното развитие на децата.

Проект „Финансова грамотност, предприемачество и изграждане на личностни умения“

По инициатива на Сдружение “От знание към умение“ ученици ще имат възможност да придобият знания по финансова грамотност, предприемачество и изграждане на личностни умения. Това ще се осъществи по интерактивен начин. Обучителният модул е проектиран така, че участниците да не правят разлика между учене и игра.

Проект „Съживени моменти от историята на Русе – дигитален офис за учащи“

Проектът на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ ще допринесе за съживяването на моменти от историята на Русе. Ученици от немското училище и от гимназията по корабостроене ще обединят усилията си в създаване и съхраняване на исторически документи, свързани с мисията на Пети пехотен дунавски полк, ще се обучават в дейностите дигитализация и издирване на информация, а техни метро и ще бъдат специалисти от  Държавен архив – Русе, Военен клуб – Русе и Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. 

Проект „Градим знания за Русе и България“

По изработването на креативна „Голяма книга на знанието за Русе и България“ ще работят стотици деца от русенските детски градини, а техни ментори ще бъдат учители, родители и членове на Клуб „Традиция“ и НЧ „Христо Ботев – 1908“ . Проектът „Градим знания за Русе и България“ е на ДГ „Слънце“.

Спорт

Проект „100 дни спорт“

Над 1300 души се включиха в 73 разнообразни безплатни спортни събития на открито в рамките на инициативата „100 дни спорт“. Организатор на проявата е Сдружение „Спортен клуб „Русе Гоу“. Проектът предвиждаше над 30 вида спорт, сред които йога, футбол, волейбол, бягане, спортно ориентиране, бойни изкуства, силови тренировки, народни танци и други. Заниманията се провеждаха в рамките на един час, на открито или на закрито, в зависимост от метеорологичните условия.  Събитията бяха предназначени за всички русенци, без ограничение във възрастта и предварителната подготовка. Заниманията бяха съобразени със спазването на противоепидемичните мерки. Целта на проекта „100 дни спорт“ е да популяризира активният начин на живот като гаранция за добро здраве. 

Проект „ЗАедно МОжем“

Над 100 участници се включиха във велопоход  „ЗАедно МОжем“ през юли 2020 г.  Колоната беше поведена от зам.-кмета и председател на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ Златомира Стефанова. Организатор на проявата е Народно читалище „Христо Ботев -1908“ – Русе. Във велопохода се включиха малки, големи и още по-големи колоездачи и любители на велосипеди, които заедно преминаха по градски маршрут, ползвайки велоалеите. На всички участници бяха раздадени подаръци. Целта на събитието беше да се насърчи активния и здравословен начин на живот на русенци, да се популяризира карането на велосипеди, като възможност за намаляване на автомобилния трафик и вредните емисии във въздуха в Русе.  

Проект „Фестивал на колелца“

Над 100 деца и младежи премериха сили в умението да карат ролери и тротинетки на 11 септември 2020 г. в инициативата Фестивал на колелца. Любителите на малките колелца избраха обновения кей за да се отдадат на спортни занимания. В програмата на инициативата бяха включени шествие, състезания и уроци за начинаещи, а най-добрите в отделните категории получиха атрактивни награди.

Утвърждаване на Русе като „град на свободния дух“

 • Продължава практиката на Фондация „Русе-град на свободния дух“ по администрирането на сайт.  Той съдържа актуална информация, както за  дейността на фондацията, така и за всички инициативи в областта на изкуството, културата, образованието и спорта на територията на Община Русе. 
 • Фондация „Русе-град на свободния дух“ поддържа собствена страница в социалната мрежа Фейсбук, както и собствен канал в YOU TUBE.
 • Дейността на фондацията и инициативите, които тя подкрепя намериха широк обществен отзвук в 309 публикации, аудио и видео репортажи в местни и национални медии.
 • Във връзка с кампанията „Русе – град на свободния дух“ едноименната Фондация и Държавен архив – Русе реализират инициатива под мотото „Русенски истории“, чиято цел е популяризирането на малко известни факти около живота на хората в града на свободния дух.  
 • В ход е проект за активиране на градския бранд „Русе – град на свободния дух“, в изпълнение на приетата от Общинския съвет Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе.  В тази връзка приключи изготвянето на 4 концепции за кампания под надслов „Гласът на свободния дух“. Те бяха създадени от фирма „Сачи енд Сачи“, която е един от лидерите в рекламния бизнес, партньор на водещи фирми в България и дават основни насоки за по-добра комуникация на посланията на бранда „Русе – град на свободния дух“. Партньор по проекта е и Фондация „Еконт“.

Създаване на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество

 • В рамките на кампанията “Русе – град на свободния дух“ през 2020 г. беше създадено партньорство с  местни и национални културни и образователни институти, неправителствени организации и др.  
 • Представители на бизнеса от Русе  и страната, русенци приеха кампанията „Русе – град на свободния дух“ като своя кауза и отделиха средства.  За отчетния период са постъпили 17 дарения, на обща стойност  76812,51 лв., от които 16 на стойност 74 548, 72 лв. за кампанията „Русе – град на свободния дух“
 • На 25 юни 2020 г. екипът на Фондация „Русе –град на свободния дух“ участва в онлайн среща на партньорите, организирана от Български дарителски форум на тема „Дарителството след кризата“.

ДАРИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ-ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“

ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31ДЕКЕМВРИ  2020 Г.

 1. „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД по договор № №1/19.02.2020 г. – подкрепа на Парад на ретро автомобили и GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 2. „Ас –Строй“ ЕООД по договори №14/5.06.2020 г. подкрепа на „100 дни спорт“ и проект „ЗАедно МОжем“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 3. „Общински пазари“ ЕООД по договор № 15/24.06.2020 г. – подкрепа за GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 4. „Водоснабдяване и канализация“ ООД –Русе по договор №16/24.06.2020 г. – подкрепа на кампанията „Русе –град на свободния дух“
 5. „Нетуоркс България“ ЕООД по договор №17/18.08.2020 г. – подкрепа за проектите GREEN ROCK FEST и Празник на квартала в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 6. УМБАЛ „Медика Русе“ ООД по договор №18/19.08.2020 г. – подкрепа за проекта GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“„
 7. „Порт Пристис“ ООД по договор за дарение №19/28.08.2020 г. – подкрепа за проект „Река Дунав – портал към Европа“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 8. „Оргахим“ АД по договор за дарение №20/28.08.2020 г. – подкрепа за проект „Пленер 3D STREET ART“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 9. „Мегахим“ АД по договор за дарение №21/2.09.2020 г. – подкрепа за проект GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 10. „Дунарит“ АД по договор №22/10.09.2020 г. – подкрепа за проект GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 11. „ЕС Транс“ ООД по договор №23/23.09.2020 г. – подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 12. „Балканцинк“ АД по договор №24/23.09.2020 г. – подкрепа за проект „Парад на ретро автомобили и мотоциклети“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 13. „Ауто хит“ ООД по договор 25/23.09.2020 г. – подкрепа за проект „Парад на ретро автомобили и мотоциклети“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 14. „Еконт Експрес“ ЕООД по договори №26/1.10.2020 г. и №27/26.11.2020 г. – подкрепа за конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“ и за Програма „Знание и растеж“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“
 15. SIR MEIRION HARRIES Подкрепа за кампанията „Талант без граници“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)