Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 444

РЕШЕНИЕ № 444
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл.10 ал.1 т.9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със свои средства в размер на 250 хил.лв. да проектира и извърши реконструкция на пазар „Иван Вазов” на площад „Д-р Мустаков”.