Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 445

РЕШЕНИЕ № 445
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОбБ, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава средна месечна брутна заплата на едно лице от персонала на ОП „Пътно поддържане и сигнализация ”, считано от 01.01.2009 год., както следва :

 

       Общинско   предприятие

Численост
по решение
на ОбС към
31.12.2008г.
   (броя)

БИЛО,
съгласно Приложение
№ 16 по т.VI от Решение
№ 83 / 28.02.2008г. и
Реш. № 156 на ОбС
от 17.04.2008г.

СТАВА,
считано от
01.01.2009 г.
    (лева)

ОП „Пътно поддържане и
         сигнализация” – Русе

      68,5

      578,69

      625