Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 448 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общинският съвет реши:

Общински паркинг „Воден“, находящ се на ул. „Солун“  в гр. Русе се определя за безплатно ползване от жителите и гостите на гр. Русе

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)