Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 448 Прието с Протокол № 21/18.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.т.12 и 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за туризма и чл. 7/1/ от Правилника за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма, Общинския съвет реши:

1. Приема отчета на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2012 г., съгласно Приложение № 1.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 г., съгласно Приложение № 2.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)