Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 448

РЕШЕНИЕ № 448
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. на МТ за таксиметров превоз на пътници

1. Закрива таксиметровата стоянка на ул. „Борисова”, намираща се срещу ПГ по икономика.
2. Открива таксиметрова стояна преди Т-образното кръстовище „Борисова – Хан Аспарух” в посока централна ж.п. гара.
3. Да се коригира Приложение № 1 за утвърдените такси-стоянки към Решение № 993/ Протокол 47/26.05.2006 г. на Общински съвет – Русе;
4. Стоянката да се маркира и обозначи, при спазване на чл. 130 от Наредба № 18/23.07.01 г. на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътни знаци.