Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 449 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

ПНа основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:

Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2021 година, както следва:

  1. В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  2021 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД      
№ по редКметствоПодотдел ио ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/Забележка
1Ястребово86-х1.2Шир. Нискост.425050ак
2Семерджиево86-в13.8Шир. Нискост.45170170ак
3Бъзън86-г17.6Шир. Нискост.59450450ак
4Бъзън86-е10.1Шир. Нискост.5055ак
5Бъзън86-ж10.1Шир. Нискост.5055ак
6Ново село174-г20.0Превръщане1042080420бл,здб
7Ново село174-д1.5Шир. Вискост.18027050срлп,пяс
8Ново село174-е3.1Шир. Вискост.15849070срлп,пяс,брз
9Ново село174-з7.8Шир. Вискост.1441120220срлп,чб
10Ново село174-и1.5Шир. Вискост.13320030пляс
11Ново село174-к1.5Иглолистни26740080чб
12Хотанца186-и0.9Тополови787070топола-и214
13Червена вода200-ж2.1Тополови255252топола-и214
  • В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ФОНД ЗА 2021 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ     
№ по редКметствоПодотдел по ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/  Забележка
1Тетово      66-ж8.0Шир. Вискост.2291830370срлп,пляс,здб
2Тетово66-к9.9Шир. Нискост.28280280ак
3Тетово67-а6.1Превръщане128780230дрлп,гбр,кл,здб,цр,пбрс
 4Тетово67-и8.2Превръщане110900230срлп/гбр/пляс
5Тетово68-а1.3Тополови192590топола-и214
6Тетово68-ж2.4Шир. Нискост.42100180ак
7Тетово69-а8.9Шир. Вискост.2031800360срлп,здб,пляс
8Тетово69-в2.6Шир. Нискост.42110160ак
9Тетово69-д5.4Шир. Вискост.169910182срлп,пляс,здб
10Тетово69-е5.6превръщане90500150срлп,кл,здб
11Тетово69-к11.8Шир. Вискост.1651950390срлп,пляс,здб
12Тетово71-м3.3Шир. Нискост.45150190ак
         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)