Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 449

РЕШЕНИЕ № 449
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:
1.Приема А вариант на идеен инвестиционен проект за актуализация и преработка на блокове „Е”, „Ж” и „И” на Театрален комплекс – Русе – трети етап.