Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 45 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 45
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява обща численост на общинската администрация 248,5 щатни бройки, считано от 01.02.2012 г.
2. Одобрява структура на общинската администрация, съгласно приложение №1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете приложение Приложение № 1 от тук!