Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 45

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 45
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 от Закона за регионалното развитие, общинският съвет реши:

Определя Искрен Веселинов  за представител на Общински съвет – Русе в Областен съвет за развитие