Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 450

РЕШЕНИЕ № 450
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.23 от Закона за пътищата , Общински съвет –Русе реши:

1. Приема Наредба за управление на общинските пътища.