Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 451 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със собствени средства в размер на 180 000 лв. да извърши втори етап от реконструкцията на група 12 на Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител” 113А, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)