Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 451

РЕШЕНИЕ № 451
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе.