Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 453

РЕШЕНИЕ № 453
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Цветан Стефанов като член на Общото събрание на „Истър инженеринг” ООД.
2. Избира за член на Общото събрание на „Истър инженеринг” ООД – Анатоли Станев.
3. Освобождава Анатоли Станев като контрольор в „Паркстрой” ЕООД.