Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 454

РЕШЕНИЕ № 454
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Задължава кмета на Община Русе да осигури от бюджета на Общината целево финансиране за групите по СИП „Религия” в общинските училища.