Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 455

РЕШЕНИЕ № 455
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН – 0345225329.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.