Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 456 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1 и чл. 2, ал. 1, т. 38, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно- информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв. м., за срок от пет години, при начална месечна тръжна цена 15,44 лв. за кв. м. изобразителна площ без включен ДДС, както следва:
1. Позиция № 16 от общата схема в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
2. Позиция № 36 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, вдясно, след бул. „Гоце Делчев“, с размери 1,00 м/ 3,50 м;
3. Позиция № 46 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната тревна ивица, срещу ТЕЦ, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
4. Позиция № 49 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната тревна ивица, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
5. Позиция № 72 от общата схема в гр. Русе, вляво по пътя за гр. Силистра, след „Дунав мост“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
6. Позиция № 77 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, вдясно, след „Дунав мост“ – посока град София, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
7. Позиция № 78 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, вдясно посока София (КАТ), с размери 4,00/ 3,00 м;
8. Позиция № 117-а от общата схема в гр. Русе, бул. „Васил Левски“, преди бул. „Христо Ботев“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
9. Позиция № 143 от общата схема в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, посока автогара – юг, срещу Симовата мелница, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
10. Позиция № 145-а от общата схема в гр. Русе, бул. „Бозвели“, вдясно, посока бул. „Цар Освободител“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
11. Позиция № 154 от общата схема в гр. Русе, затревен остров – Кръгово движение, бул. „Цар Освободител“, бул. „Ген. Скобелев“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
12. Позиция № 158 от общата схема в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, до спирка, след кръстовището с бул. „Липник“, в посока „Халите“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
13. Позиция № 161-г от общата схема в гр. Русе, ул. „Александровска“, в тревната площ, южно от ОУ „Отец Паисий“, с размери 4,00 м/ 2,00 м;
14. Позиция № 162 от общата схема в гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“, в разделителната ивица, зад паметника „Стефан Караджа“, посока „Рига“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
15. Позиция № 165 от общата схема в гр. Русе, бул. „Трети март“ № 74, в разделителната ивица, вляво по посока център, с размери 1,30 м/ 5,00 м;
16. Позиция № 166 от общата схема в гр. Русе, бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център, с размери 2,00 м/ 3,00 м;
17. Позиция № 169 от общата схема в гр. Русе, бул. „Трети март“, вдясно, посока център, с размери 2,10 м/ 5,00 м;
18. Позиция № 181 от общата схема в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“, вдясно, посока център, с размери 1,80 м/ 2,50 м;
19. Позиция № 182 от общата схема в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“, южно от училище „Иван Вазов“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
20. Позиция № 189-а от общата схема в гр. Русе, бул. „Липник“, в тревната площ срещу търговски комплекс „Изток“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
21. Позиция № 195-в от общата схема в гр. Русе, бул. „Липник“, в посока „Дунав мост“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
22. Позиция № 197-а от общата схема в гр. Русе, бул. „Липник“, посока КАТ – център, преди бензиностанция „Гея“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
23. Позиция № 216 от общата схема в гр. Русе, бул. „Трети март“, затревен остров срещу „Млекозавод“, с размери 1,75 м/ 5,65 м;
24. Позиция № 217 от общата схема в гр. Русе, ул. „Александровска“, зона В-2, срещу „Халите“, с размери 3х1,20/3,00 рекламна колона
25. Позиция № 218 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, вдясно, след КАТ, по посока София, с размери 2,50 м/ 1,50 м;
26. Позиция № 219 от общата схема в гр. Русе, вход от гр. Варна, вдясно, с размери 2,50 м/ 1,50 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)