Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 456 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и 9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общински съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане по Молба за опрощаване с вх. № 94-05-23/08.01.2021г., което държавата има спрямо                  Д. С. П .

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)